Uporaba oken in vrat

Okna so opremljena z okovjem s katerim je možno obvladovati krilo z eno roko in ga namestiti v tri različne položaje; odprto zaprto in nagnjeno. Pri odpiranju je potrebno upoštevati naslednja navodila.

1.Potrebno je paziti na udarce krila ob rob okenske odprtine (špalete)

2.Po hitrem zapiranju okna obstaja nevarnost poškodb okovja

3.Prepovedano se je obešati na krilo

4. Ničesar ne vstavljati med krilo in okvir

5.Potrebno je paziti na nevarnost padca pri odprtem oknu

6.Pri močnem vetru je priporočljivo zapreti okna

Odstranitev zaščitnih folij

Izdelki so zaščiteniz notranjo in zunanjo folijo pred poškodbam pri proizvodnji, transportu in montaži. Folijo je potrebno po montaži oken odstraniti, saj ne služi kot zasščitapred poškodbami pri zidarskih delih.

Ćiščenje in nega oken

Za čiščenje okvirjev uporabljajte navadne detergente brez organskih topil in grobih delcev, saj s čiščenjem okvirjev lahko zahotovite lep izgled in podaljšate življenko dobo celotnemu izdelku.

Vzdrževanje tesnilnih mas

Tesnila so narejena iz najsodobnejših materialov vendar so tudi ta izpostavljena naravnemu staranju materiala, kakor vsi ostali materiali v naravi. Z vzdrževanjem le teh se lahko poveča prožnost tesnila , kar pomeni boljše tesnenje. Poskrbite, da bodo tesnila vedno čista. Tesnila namažite vsaj enkrat na leto z glicerinom ali posebno mastjo (katera je priložena našemu setu za čiščenje in vzdrževanju tesnil).

Odvodnjavanje

Na vsakem okenskem podboju, z zunanje strani so tako imenovane luknje za odvod vode in kondenza iz prostoramed okvirjem in krilom. Odvod vode lahko brezhibno deluje le, kadar je izvrtina (luknja) ista in ne zamašena. Z zunanje strani se luknje zaradi estetskega videza pokrite s PVX čepki. Do odvoda vode pridemo najlažje z notranje strani, ko odpremo krilo in vidimo te luknje na spodnji strani zunanjega utora, ki jih je potrebno ob zamašitvi očistiti in omogočiti prost pretok vode ali kondneza, saj v primeru zamašitve le ta voda preliva v prostor.

Vzdrževanje okovja

Vaša okna in vrata so okovana z najsodobnejšim in tehnično dovršenim okovjem. Vso to okovje in njihovi deli so pri odpiranju in zapiranju izpostavljeni povečani obrabi materiala, ker je v skladu z A-testi in predpisi. Redno mažite ali oljite vse gibljive dele okovja s posebno ne kislinsko mastjo ali oljem tako , da bo z okovjem lažje rokovati. Priporočamo Vam, da namažete gibljive dele okovja vsaj enkrat letno.

Čiščenje stekla

Stekla najbolje očistite s čisto, toplo vodo in usnejno krpo za čiščenje stekla. Pri tem se lahko zgodi, da dobo na usnju ostale črne čerte, če boste preveč pritisnili. Če je potrebno lahko vodi dodate preverjena čistilna sredstva. Ne uporabljajete agresivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila.

Steklo

Za razloko od starih enojnih stekl, so s pomočjo vaših novihtermopan izolacijskih stekel, vse slike jasne in nepopačene, kar moramo pripisati zelo gladki površini šip. Pri posebnih osvetlitvah (pod posebnimi vpadnimi koti) s sončnimi žarki, boste mogoče zaradi loma svetlobe na vzporednih in ravnih šipah videli mavrične barve (pojav interfernece). Ta fizikalni pojav ni nobena pomankljivost glede kakovosti zato tudi ni razlog za reklamacijo.

Izolacijsko steklo

Izolacijsko steklo je izdelano iz dveh ali več steklenih plošč. Med steklenimi ploščami je zrak ali posebni plin. Na robu se izolacijska stekla s posebno tesnilno maso in distančnikom (kitom), ki zatesnijo tako, da v medstekleni prostor ne more vdreti voda in vlaga. Velika izolacijska sposobnost stekla je posledica majhne toplotne prevodnosti zraka oz.plina v med steklenem prostoru in dodatnim izolacijskim nanosom. Pri večjih temperaturnih razlikah in večjim dimenzijam stekel s križi, lahko pride do zvijanja križev navznoter ali navzven. Distančniki, so še posebej pri steklu s plinom, niso montirani zaradi tehnologije montaže križev.

Izdelke zunaj stavbenga pohištva uporabljajte skladno z priloženimi navodili. Če ugotovite, da je katerokoi sestavni del poškodovan, ga je potrebno takoj zamenjati ali pravilno popraviti, ker se v nasprotnem primeru zmanjša trajost celotnea izdelka. V primeru, da so vzroki neznani in izhajajo iz konstrukcijskih značilnosti, je potreben poseg serviserja.